Bítešanky s dudáckou muzikou ZUŠ Hrotovice ve Vídni

20.10.2017 23:17

Ve slavnostním sále novogotické radnice v rakouském hlavním městě Vídni se 20. října konala výroční slavnost Flame of Peace, při níž byla předána ocenění rakouské neziskové organizace Vereins zur Förderung des Friedens (asociace pro podporu míru) významným osobnostem, mírovým aktivistům a organizacím za svou činnost při prosazování míru. Slavnosti se zúčastnilo 35 národů. Po ceremoniální části následoval kulturní program, v němž vystoupila řada skupin představujících kulturu různých zemí. Z České republiky to byla Dudácká muzika ZUŠ Hrotovice se zpěvačkami Národopisného souboru Bítešan. Pod vysokou klenbou impozantního sálu zaznělo několik lidových písní z Podhorácka a Horácka. Účinkující obdrželi od hlavních organizátorů paní Herty Margarete Habsburg-Lothringen a pana Sandora Habsburg-Lothringen pamětní listy s poděkováním.

Kontakt

Národopisný soubor Bítešan MLÁDEŽ Muzejní spolek Velkobítešska
Masarykovo náměstí 5
595 01 Velká Bíteš
0042 731 148 905 smutnasilva@seznam.cz