Náš tanec pro Evropu

09.05.2018 14:57

Letos v únoru obdržela školní mládež ve Velké Bíteši zajímavou nabídku ke spolupráci v mezinárodním projektu s názvem Unser Tanz für Europa (Náš tanec pro Evropu). Nabídka přišla z belgické školy Goethe-Institut v Bruselu. Studenti této mezinárodní školy oslovili kamarády ve svých domovských zemích, aby představili některý z tradičních lidových tanců a poskytli video sekvenci v délce půl minuty pro zpracovaní společného krátkého dokumentárního filmu složeného z příspěvků všech zúčastněných zemí. Do projektu se zapojilo 28 škol ze všech 28 členských států Evropské unie. Taneční ukázky ve videodokumentu jsou řazeny v abecedním pořadí německých názvů jednotlivých států - příspěvek z ČR se tak ocitl nikoliv na předpokládaném třetím místě od začátku, ale od konce: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Německo, Francie, Estonsko, Finsko, Řecko, Irsko, Itálie, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Česko, Maďarsko a Velké Británie.

Cíl tohoto kulturního projektu přesahujícího národní a kulturní hranice je podnítit diskusi o Evropské unii, jejích směrech a kultuře jako celku prostřednictvím zapojení rozmanitých národních kultur. Mládež v každé zemi se úkolu zhostila po svém a nikoliv vždy předvedla požadovaný tanec lidový. Zpracovatel obdržel opravdu pestrou paletu počinů různorodého obsahu a kvality. Výsledkem je čtvrthodinový průřez kulturní rozmanitosti Evropské unie. Bítešané reprezentovali ČR důstojně a hezky.  Od koordinátorky projektu v Bruselu paní Marie Peffenköver jsme obdrželi slova chvály: "The video you did is really amazing and fulfils all our criteria  – many, many thanks and our respect for setting everything up in such a short time! Please also express our gratitude to your dancers – they did a great job!"

Šest párů bítešské mládeže předvedlo svižný tanec na píseň v podání Marka Holého Aj, již sem prošel celó Moravu s hudebním doprovodem akordeonu Jaroslava Coufala. Tuto píseň zapsala sběratelka lidových písní Františka Kyselková roku 1907 v obci Křoví. Kvalitní filmový záznam tance zhotovil Josef Prodělal z Muzea Vysočiny Třebíč. Celkovou přípravu a realizaci akce podpořilo Regionální pracoviště tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina. Prostory výstavní síně poskytl Klub kultury města Velké Bíteše a také Městské muzeum ve Velké Bíteši. Spolupráci v projektu zaštítila Základní škola ve Velké Bíteši. Každý z tanečníků obdržel vytištěný certifikát s poděkováním z Belgie. Goethe-Institut Brüssel film uvedl při příležitosti Dne Evropy 9. května 2018 a dále v externí prezentaci ve veřejných institucích např. ve velvyslanectvích, ministerstvech a školách. Videodokument je dostupný na domovské stránce institutu - zde:

www.goethe.de/ins/be/de/spr/eng/end/unser-tanz-fuer-europa.html

Kontakt

Národopisný soubor Bítešan MLÁDEŽ Muzejní spolek Velkobítešska
Masarykovo náměstí 5
595 01 Velká Bíteš
0042 731 148 905 smutnasilva@seznam.cz