Informace o náS

Národopisný soubor Bítešan byl založen v roce 1965. Nyní tuto kmenovou skupinu souboru tvoří mládež ve věku do patnácti let, občas ji doplňují starší kamarádi. Počet členů se pohybuje mezi 24 až 28. Repertoár tvoří písně a tance z Podhorácka a Horácka. 

Ve Velké Bíteši se v průběhu kalendářního roku koná několik stálých akcí - v červnu na závěr školního roku přehlídka místních dětských folklorních skupin  Mladé Bítešsko, v září folklorní festival Setkání na Podhorácku a v poslední předadventní sobotu probíhá celoodpolední scénický pořad Na bítešském jarmarku, v němž vystupují  všechny místní folklorní skupiny. Pěvecký sbor a akordeonista jsou stálou oporou pro skupinu mládeže,  se kterou společně vystupují při různých příležitostech doma, v okolí a rovněž na folklorních festivalech v rámci celé vlasti. Soubor přijal též několik pozvání do zahraničí. Na mezinárodním festivalu
Smotra folklora v hlavním městě Chorvatska Zagrebu v roce 2005, zaměřeném na královničky, bítešské dívky předvedly obřadní písně a tance dle oživeného obyčeje, který každoročně o letnicích provádějí ve vesnicích nedaleko města.

Starý letniční obyčej královničky dívky obnovily v roce 2003 formou obchůzky koledního rázu po vsi. V letech 2003-2010 obyčej prováděly v malebné vesničce Jestřabí  nedaleko města Velké Bíteše. Od  roku 2011 se obchůzka koná v Březském u Velké 'Bíteše, kde sběratelka lidových písní Frantička Kyselková před sto lety králenské písně zaznamenala.

Zpěváci ze skupiny mládeže Bítešanu se pravidelně zúčastňují oblastních přehlídek "Zpěváček" a získávají ocenění. Již několikrát postoupili do zemského či národního kola: Klára Jelínková (2010), Kateřina Vrzalová (2011, 2013, 2014, 2015) a Barbora Smutná (2011, 2015, 2016).

Členové skupiny spolupracovali při vytvoření krátkého dokumentárního filmu "Františka" věnovaného sběratelce lidových písní Františce Kyselkové (1865-1951). Tento film autora Karla Veleby získal ocenění na celonárodní přehlídce muzejních filmů Musaionfilm v Uherkém Brodě v roce 2013.

:-)  BÍTEŠAN PADESÁTILETÝ  (-:


Ohlédnutí do minulosti

Národopisný soubor Bítešan byl založený v roce 1965, tvořilo jej několik desítek dětí ve věku do patnácti let. V průběhu svého trvání soubor prošel různými vývojovými etapami. Největší rozvoj prodělal po roce 2000, kdy se v rámci Bítešanu utvořily další věkové skupiny dětí, mládeže a dospělých, muzika a ženský pěvecký sbor. Několik zakládajících členek dosud působí v ženském pěveckém sboru Bítešanu.


Skupina dívek Národopisného souboru Bítešan s vedoucím Janem Hladkým (1965).


.

.